Er was een buurtfeestje van bewoners van woonboten in de haven van Hilversum. We werden uitgenodigd om te zingen op een vlot, terwijl we langs de woonboten werden gevaren. Grappig was te merken hoe ver onze stemmen over het – spiegelgladde – water droegen.

Na afloop was er een feestje op de wal.